شرکت غواصی ، تجهیزات غواصی


اصول شرکت در انجام پروژه‏ها
اگر چه مؤلفه‌هایی مانند شیوه صحیح فعالیت در بازار و اعتبار در موفقیت  شرکت ها  اهمیت بسزایی دارند، اما عامل اصلی موفقیت در رقابت، ارزیابی نهایی و میزان رضایتمندی مشتری از خدمات است. به همین دلیل شرکت فاتحان اعماق دریا خدمات خود را با استفاده از جدیدترین فناوري ها ، تجهيزات ، روش ها و بهره گيري از سامانه هاي نوين مديريتي و فني در حوزه هاي مختلف طراحي ، اجرا و فروش ارائه مي نمايد.  برخي از  مزيت هاي رقابتي كه شركت و خدمات آن را از ساير رقبا متمايز مي نمايد عبارتند از :

·        برخورداري از منابع علمی با پشتوانه فنی و اتكا به مطالعات علمي و دقيق و برخورداري از تجارب بالاي مديريت پروژه

·        بهره مندي از ساختار پوشش دهنده مهندسی، طراحي و اجرا

·        توانمندي بكارگيري پيمانكاران ، مشاوران  و تامين كنندگان بنام داخلی و خارجی برای حصول اطمینان از كيفيت مطلوب

·        مالکیت و بهره‏مندی از تجهیزات با کیفیت و به روز دنیا

·        مدیریت HSE

·        توسعه پایدار و نگرش به آینده

·        گسترش دامنه خدمات و تجهیزات پیشرفته و همچنین ارتقاء سطح کیفی

 

تجهیزات
مالکیت و بهره‏مندی از تجهیزات با کیفیت و به روز دنیا از اولویت‏های این شرکت به شمار میرود. ما همواره می‏کوشیم که در انجام هر پروژه‏ای از روش‏های پیشرفته فنی و مهندسی، همگام با برنامه‏ریزی اصولی و از ابزار، لوازم و تجهیزات تخصصی همان پروژه بهره جوییم و مراحل کنترل کیفی را در تمامی مراحل فعالیت به صورت کامل و صحیح طی نماییم. برخی از تجهیزات این شرکت عبارت است از

·        اتاق فشار

·        قایق 15 نفره مخصوص غواصی و مجهز به لوازم‏های مورد نیاز

·        قایق 6 نفره مخصوص غواصی و مجهز به لوازم‏های مورد نیاز

·        سامانه تغذیه از سطح با تمامی متعلقات

·        دستگاه‏های تنفس غواص مدار بسته Persian Gulf Shadow

·        دستگاه‏های جوش High Frequency

·        ابزار و لوازم تخصصی جهت انجام تعمیرات انواع کمپرسور

·        دارای گواهینامه های تعمیر، نگهداری، خدمات پس از فروش وابزار تخصصی جهت انجام تعمیرات لوازم Aqualung، Interspiroو Bauer

·        ابزار و لوازم جهت انجام تعمیرات تخصصی لوازم غواصی

·        کارگاه مجهز