شرکت غواصی ، تجهیزات غواصی

پروژه لیفت کردن خط لوله 16 اینچ نفتی سکوهای سلمان

کارفرما: شرکت آکام صنعت - فلات قاره