شرکت غواصی ، تجهیزات غواصی

بی شک صنعت غواصی به عنوان یکی از زیر ساخت های توسعه و تاثیرگذارترین گزینه در پروژه های فراساحلی و یکی از عوامل کلیدی در صنعت نفت و گاز می باشد، ازاین رو همواره این صنعت کانون توجه مدیران نفتی و گازی کشور بوده و این امر،مبنا و محور همت جمعی از نخبگان و خبرگان این صنعت در کشور گردیده و به تاسیس شرکت های غواصی داخلی انجامید تا بتوانیم در این صنعت مستقل شویم.

پس از آن شرکت غواصی فاتحان اعماق دریا با تکیه بر تجارب ارزنده فنی مدیران خود و خط مشی مدیریتی و نظم نیروی دریایی ارتش در سال 1387 با هدف ارائه خدمات غواصی، همگام با استانداردهای جهانی در زمینه های مشاوره، نصب و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی زیر آب و انجام پروژه های تحقیقاتی و کلیه ی پروژه های غواصی تاسیس گردید.

این شرکت با توان مدیریتی و اجرایی بالا همواره رضایت مشتریان خود را جلب نموده است، و در راستای افزایش سطح کیفی خدمات خود موفق به دریافت گواهی نامه های ذیل از موسسه رده بندی DNV شده است :

.       گواهینامه ISO-9001:2000

·        گواهینامه ISO-9001:2008

·        گواهینامه ISO/TS-29001:2007

·        گواهینامه ISO-14001:2004

·        گواهینامه OH SAS-180001:2007

.         گواهینامه HSE-MS

 

                               ایمنی بهداشت و محیط زیست

شر

شر    

شر           شرکت غواصی فاتحان اعماق دریا به عنوان یک سازمان وظیفه شناس رعایت اصول ایمنی, بهداشت و محیط زیست را سرلوحه کلیه فعالیت های کاری خود قرار  

است.

   داده است.

تعهدا        تعهدات ما در موارد ایمنی , بهداشت و محیط زیست به ترتیب اولویت:

 

 • حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و افرادی که با آنها کار می کنیم.
 • محافظت از محیط زیست  نواحی و مناطقی  که در آنها کار می کنیم.
 • محافظت از اموال و دارایی های شرکت.

 

اصو        اصول ما در راستای نیل به تعهدات:

 

 • پیشگیری از آسیب های احتمالی به افراد، بیماری های شغلی، صدمه به محیط زیست و  اموال و دارایی ها و اعتبار شرکت.
 • هیچ فعالیتی آنقدر مهم و ضروری نیست که نتوان پیش از آن ایمنی را درنظر گرفت. در این راستا کوشش ما بر این است که در شرایط ناایمن  فعالیت را متوقف نمائیم.
 • اثرات زیست محیطی احتمالی ناشی از فعالیت های ما حداقل و منطبق با مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها  و توسعه پایدار باشد.
 • رعایت بالاترین الزامات ایمنی, بهداشت و محیط زیست مطابق با قوانین ملی و بین المللی و استانداردها   توسط کارکنان، به عنوان مولفه ای حیاتی جهت موفقیت تجاری ما لحاظ می گردد. براین اساس ما  از  ذینفعان پروژه ها  نیز انتظار داریم در پیاده سازی  این خط مشی مشارکت نمایند.

 

در ر           در راستای نیل به این اصول ، ما مصمم  به اجرای موارد ذیل هستیم:

 

 • فراهم آوردن زمینه مشارکت و تشویق کارکنان در اشاعه فرهنگ ایمنی, بهداشت و محیط زیست.
 • حصول اطمینان از اینکه کارکنان و ذینفعان از الزامات ایمنی, بهداشت و محیط زیست مطلع بوده و آموزش های صحیح را دیده اند.
 • ترویج و توسعه اهداف کوتاه مدت و دراز مدت  ایمنی, بهداشت و محیط زیست.
 •  ارتقا نظارت بر عملکرد کارکنان در پیروی از الزامات ایمنی, بهداشت و محیط زیست و همکاری آنها در اجرای آن.
 • مطابقت با کلیه قوانین، استانداردها و الزامات ملی و بین المللی ایمنی, بهداشت و محیط زیست.
 • شناسائی جنبه ها و ارزیابی اثرات زیست محیطی و  شناسائی خطرات و ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی کارکنان و تجهیزات.
 • اجرای کارآمد سیستم گزارش دهی حوادث و شبه حوادث و  انجام بررسی و تحقیق در این خصوص.
 • پایش و بازنگری دوره ای  شاخص های اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت ایمنی, بهداشت و محیط زیست به منظور  حصول اطمینان از عمکرد موثر و اثر بخش در راستای توسعه پایدار.

 

مد           مدیریت ارشد سازمان اطمینان حاصل می نماید که  این خط مشی در میان کلیه کارکنان، پیمانکاران و طرف های  ذینفع در قراردادها  اشاعه یافته و ایشان از وظایف خود                 

   نسبت به پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی , بهداشت ومحیط زیست آگاه و در مقابل آن مسئول می باشند.

اص