شرکت غواصی ، تجهیزات غواصی

صدف های مخروطی (Cone Shells)  زهر آگین


بازدید : 809 نفر

این نوع صدف ها در آب های کم عمق، صخره ها و آبگیرها وجود داشته و اغلب تا 10 سانتیمتر اندازه دارند. همچنین در قسمت انتهایی خود یک زائده گزنده داشته و واجد یک سیفون نارنجی رنگ هستند. توکسین آنها از دو جزئ تشکیل شده که جزئ اول باعث اختلال در پایانه عصبی عضلانی و انقباض مداوم عضله می شود و جزئ دوم باعث مهار تحریک پذیری فیبرهای عضلانی گشته و مانند Tubocurareعمل می کند اما تحت تاثیر Eserineقرار نمی گیرد

 علایم بالینی گزش توسط صدف مخروطی:

عوارض عمومی