شرکت غواصی ، تجهیزات غواصی

بارداری و غواصی


بازدید : 592 نفر

غواصان زن ژاپنی، اغلب تا اواخر بارداری غواصی میکردند، و هنگامی که آنها را با زنان همان منطقه مقایسه کردند ، دریافتند که 44% آنها زایمان زود هنگام داشتند و کودکان ناقص الخلقه بدنیا آوردند . سایر مطالعات تاریخ مدرن روز نشان میدهد که کسانی که تحت چنین شرایط استرس زایی قرار نگرفته اند به این مسئله واکنش نشان نمیدهند. (یعنی بچه های ناقص الخلقه ندارند ).

مارگارت بولتون از داشگاه فلوریدا تحقیقی را روی 208 زن انجام داد، به خصوص کسانی که در دوران بارداری غواصی کرده اند .او فهمید افزایش بروز سقط چنین ، تولد زود هنگام ، وزن کم هنگام تولد و مرگ و میر نوزادان در ماه اول اتفاق می افتد. مارگارت گزارش کرد از 24 زنی که در عمق 30 متر ( 100 فوت ) یا بیشتر غواصی کرده اند ، 3 مورد  آنها کودکانی  با ناقص الخلقه بدنیا آوردند .نقص مادرزادی با بروز  1 به 50 در کل جمعیت مقایسه شده است .یکی از نوزادان یک دست نداشت که این مسئله یک اختلال بسیار نادر است . گزارش منتشر شده در استرالیا ، بروز چند ناهنجاری عجیب و غریب پس از غواصی نشان داد ، این گزارش اشاره کرد که اثرات و شرایط زمان آسیب پذیر ممکن است شبیه ناهنجاری مادرزادی باشد که از مصرف مواد مخدر ، تالیدومید، در هنگام بارداری انجام میشود.نتایج قطعی این مطالعات به دست آمده از دیگران، سخت است زیرا تعداد بسیار کمی از اطلاعات به لحاظ آماری تایید شده است و یا اشاره به تحقیقات قبل  دارد. . با این حال ، بسیاری از آنها به مطالعات روی حیوانات ثابت میشوند .

شواهد قابل توجهی وجود داردکه نشان دهندۀ آن است غواصی در طول بارداری برای جنین مضر میباشد. این نظریه پذیرفته شده است که در زمان  بارداری از خوردن داروهای غیر ضروری ، الکل و سیگار باید اجتناب شود ، زیرا مصرف اینها خطراتی را بای جنین به وجود می آورد. شواهد نشان میدهد در جوامع غربی غواصان زن این محدودیت را پذیرفته اند .  مسئله قابل توجه ، زنانی که حین بارداری به غواصی ادامه میدهند، جنین آنها زنده خواهد ماند و با هر نقصی متولد خواهند شد ، این زنان هنگامی که تصمیم میگیرند با هیچکس مشورت نمیکنند و به غواصی ادامه میدهندکه این کار نتایج فاجعه باری به همراه دارد .