شرکت غواصی ، تجهیزات غواصی

موارد عمومی استفاده از اتاق فشار


بازدید : 874 نفر

هرگاه از اتاق فشار صحبت میشود غالبا به دو دسته از بیماران فکر میکنیم :

  1. بیماران غواص
  2. بیماران شاغل در زیر دریایی

اما اخیرا کاربردهای درمانی جدیدی برای اتاق فشار ساخته شده است که نظر محققین علوم پزشکی را به خود جلب نموده است، از جمله به اثرات جالب اکسیژن پرفشار بر روی بیماری هایی مانند: استئومیلیت ناشی از استافیلوکک طلایی و سود وموناائروژینوز، کاربردهای جدید اتاق فشار در درمان آمبولی های هوایی، نکروز ناشی از رادیاسیون، عفونت های بی هوازی مقاوم، مسمومیت با منوکسید کربن، مشکلات و معضلات ترمیم زخم از جمله پایودرماگانگرونوزوم می توان اشاره کرد.

از اتاق فشار به طور متداول جهت درمان موارد اورژانس غواصی شامل: بیماری برداشت فشار تیپ 2 TYPE2 DECOMP RESSION ، آمبولی هوا Air embolism sickness استفاده میشود.

بیماری برداشت فشار تیپ 2 شامل علائم و نشانه های جدی از سیستم اعصاب مرکزی، سیستم اعصاب محیطی و یا سیستم قلبی- ریوی میشود. بیماران برداشت فشار تیپ 1 با علائم درد اندامها به ندرت جهت درمان به اتاق فشار ارجاع میگردند.

پژوهشهای جدیدی برای کشف اثرات اکسیژن پرفشار روی استئومیلیت ناشی از استافیلوکک طلایی و سودومونا ائروژینوزا صورت گرفته است تحقیقات نشان داده که اکسیژن پرفشاربه اندازه انتی بیوتیک NAFCILIN در ریشه کنی استاف اورئوس استخوان موثر است، تحت شرایط درمانی مشابه اکسیژن پرفشار خارج از بدن انسان هیچگونه اثر مهاری یا کشنده روی استاف اورئوس نداشته است.

اما دکتر MADER عضو موسسه تحقیقات بیومدیکال طب دریایی دانشگاه تگزاس UTMB ، نشان داد که فشار اکسیژن داخل مغز استخوان دچار استئومیلیت، برای عملکرد فاگوسیتی طبیعی کافی نیست. در مدل های مورد تحقیق با اعمال اکسیژن پرفشار عمل فاگوسیت ها طبیعی شده و سبب از بین رفتن استافیلوکک اورئوس می شود.

در یک مدل استئومیلیت ناشی از سودوموناائروژینوزا، اکسیژن پرفشار اثر آمینوگیلیکوزید- توبرامایسین را تقویت نمود.

موسسه تحقیقاتی بیومدیکال دریایی در حال بررسی تاثیر اکسیژن با فشارهای مختلف و سیستم های لوکوسیت های پلی مرفونر کلئربا خاصیت کشندگی وابسته و غیر وابسته به اکسیژن (DEPENDENT OXYGEN- AND IN DEPENDENT KILLING SYSTEMS) می باشد و بدین ترتیب قدرت بیومکانیک استخوان گرفتار استئومیلیت، قبل و بعد از درمان با اکسیژن پرفشار مورد مقایسه قرار میگیرد.

از اتاق فشار برای درمان موارد دیگر غیر غواصی نیز استفاده میگردد. به عنوان نمونه در یک مطالعه خارجی 50% آمبولی های هوا، ارجاع شده به اتاق فشارجهت درمان، به دلایل غیر غواصی به وجود آمده و عمدتا در نتیجه حوادث داخل بیمارستانی بوده اند. علاوه بر اینها برای درمان نکروز ناشی از رادیاسیون، عفونت های بی هوازی مقاوم، مسمومیت با منوکسید کربن و مشکلات و معضلات ترمیم زخم از جمله پایودرماگانگرونوزوم ( PAYODERMAGANGRONOSUM) نیز از اتاق فشار استفاده میشود.

امروزه نه تنها نقش اتاق فشار با اکسیژن هایپربار به عنوان درمان اورژانس های غواصی مورد تاکید است و روز به روز بر اطلاعات ما در خصوص روش های جدید برداشت فشار و جداول مربوطه افزوده میشود، بلکه کاربردهای درمانی غیر اورژانسی غواصی و زیر دریایی برای آن شناخته شده و تحقیقات دامنه داری در خصوص درمان بیماری های صعب العلاج مانند : استئومیلیت استخوان های بلند و ماندیبول که غالبا مقاوم به درمان بوده و پایودرماگانگرونوزوم که از عوارض بیماری کروم و کولیت اولسرو می باشد در حال انجام است.